Labels

Mange af vores værktøjer bruges til skæring af selvklæbende etiketter, der er overalt i vores hverdag. De findes f.eks. på produkter i supermarkeder, elektriske apparater i hjemmet, medicin på hospitaler, pakker i logistikcentre eller mapper på kontorer. Vores værktøjer er ligeledes mangfoldige og fremstilles individuelt i henhold til kundernes ønsker.

Labels

Varianter og funktioner

Etiketter er informationsbærere, de giver oplysninger om indhold, pris, oprindelse, producent, farer osv. Derudover præsenterer mærker sig via etikettens design: Form, design og materiale udgør forskellen på "salgsstedet". Der findes nu utallige varianter med en lang række anvendelsesområder:

  • Blanke etiketter til forskellige tryk (f.eks. logistik/transport, pris- og vægtmærkning, billetter)
  • Etiketter til produktidentifikation og reklame (f.eks. til forbruger- og industriprodukter, mærkereklamer, særtilbud)
  • Etiketter med særlige funktioner (f.eks. flerlagsetiketter, piggyback-etiketter, RFID-etiketter, sikkerhedsetiketter, frimærker)

Etiketproduktion

Selvklæbende etiketter fremstilles normalt fra rulle til rulle i smalbanetryk. Der anvendes hovedsageligt fleksible stanseplader, som er monteret på magnetcylindere. Der bruges også skærecylindere til mange anvendelser i rotationsområdet, mens der i den traditionelle slagskæringsproces anvendes stanseforme. Efter skæringen bortskaffes det afskårne frontmateriale, mens etiketterne forbliver på bærematerialet og rulles op. Etiketterne er nu klar til "påføring", den mekaniske fastgørelse til slutproduktet.

Hier steht ein Alttag

Skæring "på produktet"

Selvklæbende etiketter af plast eller papir er opbygget af flere lag: Det (trykte) frontmateriale forbindes med et belagt bagmateriale ved hjælp af et klæbelag. Kunsten i skæringen ligger i at skære frontmaterialet med et rent snit uden at skade det silikonebelagte bagpapir. Blot en mikrometer kan afgøre, om etiketterne kan viderebehandles uden problemer - tilsvarende høje krav gælder for præcisionen af vores værktøjer.

Hier steht ein Alttag