Korektory Bladefix

Nasze korektory BladeFix są używane do miejscowej naprawy wadliwych krawędzi noży wykrojnika i tym samym zapewniają "pierwszą pomoc" w procesie wykrawania.

Korektory Bladefix

Pomocnik SOS

Związane z produkcją zużycie i wpływy zewnętrzne mogą powodować wady linii cięcia, które powodują nieprawidłowości podczas wykrawania. Typowymi przykładami są haczykowane rogi lub małe przerwy w liniach prostych. Dzięki korektorom BladeFix są Państwo w stanie skorygować takie wady przynajmniej w określonych miejscach, a tym samym zaoszczędzić pozostałe nakłady i terminy realizacji zleceń.

WAŻNE: Celem takiego korygowania nie jest ponowne naostrzenie wykrojnika, a jedynie jego częściowa naprawa w celu krótkoterminowego rozwiązania problemu.

Hier steht ein Alttag

Funkcjonalność

Zasadniczo rozróżnia się dwa zastosowania: Podniesienie krawędzi noży i ponowne ostrzenie zużytych lub uszkodzonych krawędzi linii tnących. Dlatego też zestaw BladeFix składa się z dwóch narzędzi korygujących. Pierwszym  (podnoszenie) podnosi się krawędź tnącą, drugim (ostrzenie) ostrzy się ją ponownie. W zależności od przypadku, "podniesienie" krawędzi tnącej może być wystarczające.

Hier steht ein Alttag

  • Korygowanie nierówności
  • Naprawa uszkodzonych krawędzi tnących w miejscach, które zostały uszkodzone przez użytkownika lub podczas procesu wykrawania.
  • Odbudowa zużytych krawędzi tnących w celu dokończenia ważnej produkcji.
  • Unikanie niepotrzebnych wydatków na wykończenie przez natryskiwanie zwrotne (farba w sprayu używana do wykończenia musi wyschnąć)