SmartGap® AutoControl

Pochyl się do tyłu! Dzięki SmartGap® AutoControl otrzymujesz automatyczną regulację szczeliny, która zabiera dużą część pracy (przebijania) z rąk.

SmartGap® AutoControl

wykrojony prawie sam

Dzięki rozszerzeniu AutoControl robisz kolejny duży krok w kierunku automatyzacji. Specjalnie opracowany pasek sensoryczny stale monitoruje wstęgę przebitego materiału. Jeśli sztancowanie nie jest wystarczająco głębokie, w całości lub w części, etykiety są podciągane za pomocą siatki sztancującej. System wykrywa te brakujące etykiety i reaguje w ułamkach sekundy, jeśli wartość progowa zostanie przekroczona. Głębokość wykrawania jest następnie automatycznie zwiększana, aż do ponownego uzyskania idealnego wyniku wykrawania. Jednocześnie AutoControl oferuje konfigurowalną funkcję kontrolną zapobiegającą zbyt głębokiemu wykrawaniu, aby zapobiec uszkodzeniu materiału nośnego. Oczywiście można również wyłączyć funkcję AutoControl, aby w razie potrzeby dokonać ręcznych korekt na wyświetlaczu.

Hier steht ein Alttag

Optymalne rezultaty wykrawania - w każdej chwili

Zadowoleni klienci

Oszczędność czasu podczas produkcji

Mniej odpadów lub zużycia materiałów

Gotowe dla przemysłu 4.0

 • System do komfortowej regulacji szczeliny, składający się z regulowanego cylindra dociskowego i wału podporowego, zarówno litego jak i hartowanego. Wersja cyfrowa posiada również wyświetlacz dotykowy i jednostkę obliczeniową.
 • Zakres regulacji ± 80 µm
 • indywidualna regulacja po obu stronach, podczas postoju i podczas pracy maszyny
 • Konstrukcja dla wszystkich popularnych typów maszyn i możliwych szerokości roboczych
 • może być również używany jako wykrawarka
 • SmartGap® Cylinder
 • Wyświetlacz dotykowy
 • Jednostka sterująca czarną skrzynką
 • Pasek sensoryczny
 • Jednostki regulacyjne
 • Wałek nośny
 • Okablowanie